Weke van 't Gents

 

Aan de Gentsche Sosseteit es gevroagd veur mee te wirken en mee te peizen over een Gentsche dialectweke die g' organiseerd wordt deur de stad en deuregoat op 't einde van 't joar en woar dan der zuuveel meugelijk instanties aan meewirke: 't stadsmagazine, musea, bibs, de middestand, den horeca, zangers, tonîelspelers, puppenspelers, cabaret, gidseverîenegijnge, d' Universiteit Gent, etc.


be.Brussels, ons moaten uit Brussel goan ons de fakkel deuregeve, want zulder schîen apeupree uit oazeme wij goan beginne.  1. 1.Veur den horeca: Wie da zijn spijs- of drankenkoarte in 't Gents wil schrijve, kan hier al wa gedachten opdoen. Nog ander dijnge wete? Contacteer de prezedent: eddy.levis@skynet.be

Werekîere: http://www.sosseteit.gent/Wekevan'tGents.html

  1. 2.Restaurans dien iets in 't Gents wille doen, keunen allerlei gezegdes en uitdrukkijnge wigplukken van onze saait. Kijk moar ne kîer op:  http://www.sosseteit.gent/Culinair_GENT.html


  1. 3.Middestanders en wijnkeliers worde verzocht ulder slogans en reclame zuuveel meugelijk in 't Gents te schrijve!  Hulpe vandoen? eddy.levis@skynet.be

't STA.M geeft een kinderboeksken uit: "Tellen in 't Gents", i.s.m. de Sosseteit


De stad heeft vergaderd met de bekroonde illustrator Jan van der Veken over mogelijkheden om nog dit jaar samen iets te organiseren rond zijn persoon en zijn  werk, los van een expo in de Krook op een latere datum  


Men heeft 2 dossiers proberen combineren: WEEK VAN HET GENTS en de viering van deze illustrator. Op vraag van de dienst Cultuur was Jan van der Veken enthousiast om de illustraties te leveren voor het geplande kinderboekje “TELLEN IN 't GENTs”, dat samen met het STA.M en prezedent Eddy Levis van de Gentsche Sosseteit op vraag van de schepen werd geconcipieerd.  Zowel de directeur van het STAM als Eddy Levis zien dit volmondig zitten. Er wordt een uitgeverij gezocht die dat wil uitgeven, en men zal een voorafname doen voor de museumshop van het STA.M en de verspreiding door de Cultuurdienst van de stad.


Eén van de ontwerptekeningen zal ook als affiche van de ganse “Week van het Gents” gekozen worden om ruim te verspreiden.

Bloemenhulde aan 't graf van Lodewijk Lievevrouw Coopman, auteur van het Gents Woordenboek, op de Westerbegraafplaats (Brugse Poort), 13/12/2016

Lezing in de Pacificatiezaal van het stadhuis door prof. dr. Jaques Van Keymeulen (UGent) over "Gent, een taaleiland", 13/12/2016

Tot tenoaste joar!

2016

                               2017

Twiede weeke van 't Gents

Alle info: www.stad.gent/weekvanhetgents

  35e uitreikijnge van de Gentsche Handsjes

dijsendag de 5en december I.C.C. Citadelpark.Alle info:  http://www.sosseteit.gent/Handsjes_2017.html


      Kom luistere!

Eddy Levis, prezedent van de Gentsche Sosseteit, îereveurzitter van de vriendenkring van 't MIAT, leest veure in 't Gents uit zijne "Gruutboekhêwer van Lieven Bauwens".

Veur wie? stadspersoneel en buitenstaanders

Wannîer?  donderdag de 7e (zevesten) december 2017

Woar? MIAT, Museum voor Industrie Arbeid en Textiel, Minnemeers 9

Aanvangsuure:  thalverîen, 12:30 uur,

lunch: Mogelijkheid voor het nuttigen van een broodje en een drankje in het museumcafetaria "Bar Mitte",

toegang: GRATIS !

meer info: http://www.sosseteit.gent/De_Gruutboekhewer.html


Neu al noteere!