Ons Gentsche kunsteneers

in ‘t zonneke

 

Ieder joar wordt er aan ne Gentsche kunsteneere gevroagd veur een tîekening te moake van ons 'Handsjes'. En hulder wirk mag gezien worde, al zeggeme’t zelve... De Sosseteit loat nog moar sinds 1988 'portrette tîekene van zijn handsjes. Vandoar damme mee onzen twintigste verjoardag ons schoa ing’oald hên in 2002 en al d’ ontbrekende façades loaten bijmoaken hên.

Een aantal prominente Gentsche tîekeneers zorgdege veur een inhoalmaneuver. Zuu tîekent Hubert Hublau de ontbrekende 'Handsjes' uit 1982: Vina Bovy en Oscar Bonnevalle en uuk de dië uit 1983: Marc Sleen en Romain Deconinck.

Eddy Levis 'plakt' Aubin Hendrickx.

Hubert Van Lysebetten tiekent de lichtinge 1984: Elsa Gysen alias Katrien de Spekke, Edmond Dupont, Tilly Bruggen, Jef Wauters en Frits Meyvaert.

Michel Bracke verîeuwigt de 'Handsjes' uit 1985: August De Schrijver, Remi Brouckaert en Freddy Chaves en de dieë uit 1987: Jan Briers, Renaat Moreeuw en Rosa Geinger.

Gaston De Smet conterfeit in 2002 ons 'Handsjes' uit 1995: Tsjok Vandersichel, Albertine Van Gansbeke-Evrard en Willy Desmet.

In 1986 wierden der gîen 'Handsjes' uitgedîeld.

In 1988 tîekent  Buth (Leo De Budt) Armand Pien, Gustaaf De Puydt, Henri De Jonghe en Michel Casteels.

In 1989 tîekent John Van Hulle Frans Van Bost, Fritz Derom, Gerard Mortier, Leo De Budt en André Despriet.

In 1990 tîekent Gipi (Jean-Pierre Gillis) Cyriel Van Gent, Antoinette Vandeputte en Lily Castel.

In 1991 tîekent Gaston Desmet Hugo Collumbien, Carlos Detremerie & Yolande Kreps.

In 1992 tîekent Theo Bauwens in november Walter De Buck, Hilda De Groote Marcel Machiels en Pierke Pierlala.

In 1993 tîekent Buth (Leo De Buth) Jozef Bontinck, Etienne Vermeulen, Albert Brysse en Ghislain Mahy.

.In 1994 tîekent Buth (Leo De Budt) Jo Röpcke, Amanda Foket, Arthur Metdepenninghen.

In 1995 krijgen Jacques Vandersichel, Albertine Van Gansbeke- Evrard en Willy Desmet een “Handsje” moar gîen tîekeninge... (in 2002 bijgemoakt deur Gaston Desmet).

In 1996 tîekent Buth (Leo De Budt) Jacques Bloch, André Poppe, Yvette Lauwaert.

In 1997 tîekent John Van Hulle Roger Van Bockstaele, Gus Lajoie en Noël Bouquet.

1998 gîen 'Handsjes'... (weges overlijde van prezedent Jacques Redel)

In 1999 (maart) tîekent John Van Hulle Francine Temmerman, Yvonne Delcour en Jenny Tanghe.

In 1999 (november) tiekent Theo Bauwens Michel Bracke, Régina Clauwaert en Jacques Dubrulle.

In 2000 tîekent John Van Hulle Magrietje Bruggeman, Jan Hoet, Tony Gilissen en Nolle Versyp.

In 2001 tîekent John Van Hulle Gilberte Beyaert (‘t Moederke van de Muije), Hubert Van Lysebetten (Birke mee zijn Carnachièrke) en Jacques Rogge.

In 2002 (ons 20-joarig bestoan) moakt John Van hulle îen grute tîekenijnge van Lily De Munter, Octaaf Landuydt, Zaki De Waele en Juliën Pauwels.

In 2003 tîekent John Van Hulle Rik Lanckrock, Prosper De Smet en Will Ferdy.

In 2004 tîekent John Van Hulle Herman Balthazar, Luce Premer en Johan Taeldeman.

In 2005 tîekent graficus-kunsteneere Marcel Bonnaerens Bayram Özdemir, Marc Hebbelinck, Lutgarde Depaepe en Willy De Clercq.

In 2006 tîekent John Van Hulle René De Schepper, alias Dille, Richard Orlans en Dirk Neirynck, alias Dirk Lajoie.

In 2007 tîekent Léonce Dekeijser John Van Hulle, Claude Marissael, Karel Mortier en Frank Beke.

In 2008 tîekent John Van Hulle Pascale Platel, Norbert Detaeye en Luc Van den Bossche.

In 2009 tîekent Marcel Bonnaerens Murielle Scherre, Etienne Vermeersch en Isabelle A.

IN 2010 tîekent Marcel Bonnaerens Luc Soens, Eddy Dhaese en Jean-Pierre Maeren.

In 2011 tîekent Marcel Bonnaerens Geert Van Doorne, Frank Van Laecke en Gilbert Temmerman.

In 2012 tîekent Marcel Bonnaerens Eddy Levis en zet Sylvie Dhaene, Vera Dua en Barbara Sarafian thupe in ien tiekeninge.

In 2013 tîekent Marcel Bonnaerens Erica Pauwels, Pjeroo Roobjee en Jan Bcaus

In 2014 tîekent Marcel Bonnaerens Guido De Leeuw, Koen Crucke en Marleen Temmerman

In 2015  tîekent Marcel Bonnaerens Freddy De Kerpel, Catharina Segers en Ivan De Witte

In 2016 tîekent Marcel Bonnaerens Jacky Verdegem, Bob De Moor en Dirk Brossé.

En danz’ allemoal wrîe bedankt zijn dan z’ er van zwîete, da wete z’ al lank!

Een woordeke over wijlen John Van Hulle

(° Gent, 30 augustus 1927 - Gent 10 januari 2015  )

John Van Hulle hee al joare veur ons de traditionele tiekeningen moakt. Hij zorgdeg’ al veur in totaal 31 (ienendertig) 'portretten' en ne pak diploms. Da verdient vaneigest een grute pluime! In ‘89 tiekendeg’ hij de 'façade' van Frans Van Bost, Leo De Buth, Fritz Derom, Gerard Mortier en André Despriet, (tons nog in ‘t zwart-wit, al ‘t loater wirk was in tefrente kleurkes), in ‘97 van Roger Van Bockstaele, Noël Bouquet, en Gus Lajoie , in ‘99 van Jenny Tanghe, Francine Temmerman en Yvonne Delcour, in twieduust, zorgdeg’ hij veur de kop van Jan Hoet, Magriet Bruggeman, Tony Gilissen en Nolle Versyp, in 2001 moakteg’ hij de karikaturen van Hubert Van Lysebetten alias 'Bîrke mee zijn Carnachièrke', Gilberte Beyaert alias '‘t Moederke van de Muije' en Jacques Rogge.

In 2002, ter gelegenheid van ons 20-joarig bestoan hee’t hij iets special gedoan: hij hee de vier handsjes thupes tegoares geschilderd, verienigd rond ons Gentsch Belfort. Memmet schuun’ ingekaderd en ‘t mag gezien zijn! In 2003 conterfeiteg' hij Rik Lanckrock, Prosper De Smet en Will Ferdy.

In 2004 es't den toer aan Herman Balthazar, Luce Premer en Johan Taeldeman. Hij tiekent uuk de diploms veur de "Beren" van Romain Deconinck.

In 2006 es't Dille, Richard Orlans en Dirk Lajoie hulderen toer.

In 2007 krijgt hij zelve een 'Handsje' en loateme de tiekeninge deur zijne moat Léonce Dekeijser moake.

In 2008 tiekent hij Pascale Platel, Norbert Detaeye en Luc Van den Bossche.

Een woordeken over wijlen Buth

(°Gent 1919 - Gent 2010)

Tiekeneere Leo De Budt, alias Buth hoa Frits Van den Berghe als liermiester. Buth wier wrie populair mee de verhoalinkskes van ”Thomas Pips”. Die verschene vanaf de 7e februari 1946 in de Gazette van Het Volk, waarveure dat hij 36 jaar werktege. Veural 't spelleke: “zoekt de muis”, kendege wrie veel succes.Uuk binst de ronde van Frankrijk tiekendege Buth doagelijks een striptiekeninge woarin dat er een muis wiggestoke zat. Ons handsje, wijlen Michel Casteels, schreef ter tons tekste bij.

Buth: ”En zeggen dat die muizenhistorie geboren is door een lezer. Ik had af en toe een muis in een tekening verstopt. Op een dag vroeg een stoutmoedige lezer in een brief waar de muis bleef. En zo is dat spelletje geboren en werd het een fenomeen. Ik heb er ongeveer duizend gemaakt. Ik werkte er soms zes, zeven uur aan. Het waren zeer minutieus uitgewerkte tekeningen” aldus Buth.

Vandoage tiekent Buth nie mier. In 2001 kreegt hij van de Belgische Koamer van Experten in Stripverhoalen de Gèwene Madoaldeveur guul zijn oeuvre, en dat is 't ien en 't ander: hij tiekendege 10.000 illustroases bij malkoar o.a. bij jeugdverhoalen van John Flanders, tiekenwerk voor ‘t Kapoentje - de vroegere jeugdbijlage van Het Volk - en de èwste gags van “Meneerke Dinges”, posters, illustroatses voor d' uitgeverije Averbode, het Zondagsblad, La Cité, etc...

Een woordeke over Hubert Van Lysebetten

(°Gent 4 feb. 1921)

Hubert es nen echte geboren en getoge Genteneere. Vanaf zijn jeugd voeldeg’ hij hem aangetrokke deur de schilderkunst en lierdege in 1936 zuu Julien Van de Veegaete kenne bij wie dat hij lierdege tiekene en schetse noar de natuur.

Loater moakteg’ hij kenesse mee “Atelier 1970” woar dan kunsteneers gelijk Jean Relst en Octaaf Meiresonne hem were de couroage gave veur t’ herbeginne. Van Abraham Frank liert hij ‘t evenwicht, ‘t behierse van de verhêwijnge en liert hij de materioale beter kenne en gebruike.

Zijne noesten arbeid en zijn altijd-moar-vuurt-zoeke, moake van Hubert Van Lysebetten ne kunsteneere die ne guul eige stijl ontwikkelt.

Moar wa dan der vele nie wete, es dat hij joare cursiefkes ingesproken hee veur Radio Roeland onder ‘t pseudoniem 'Birke mee zijn carnachierke'.

‘t Es tons uuk in die hoedoanigheid dat hij in 2001 van de Gentsche Sosseteit een handsje gekregen hee.  Hij hee veur ons tentuunstellinge n.a.v. ons 20-joarig bestoan tefrente ontbrekende karikature geschilderd.

Een woordeke over wijlen Theo Bauwens

(° Gent 1917 , + Gent 2004)

Studeerdege schilderkust aan ‘t St - Lucasinstituut (1932-1939) te Gent.

Als lîermîesters hoad hij doar Gérard Hermans - Achilles Ladon - Oscar Sinia en Henri-Ivon Bernard de Tracy.

In 1940 /41 kreegt hij de grute prijs veur schilderkunst en vanaf 1943 wast hij verbonden aan ‘t Academie van Eeklo woar dat hij schilder-kunst - "levend model" - en kunstgeschiedenesse gaf.

Veur de St - Jorisgilde ontwierpt hij een decoratief wandpaniel veur de Gildekamer in de Vrouwebroersstraat. Zijn lierlinge gaven hem den bijnoame "Pietje Potluud"

Theo tîekendege veur de Gentsche Sosseteit in 1987 Freddy Chaves, Jan Briers, Renaat Moreeuw, August De Schrijver, Remy Brouckaert en Rosa Geinger.

Een woordeke over Michel Bracke

(° Gent 1933)

Van 1948 tot 1952 St.-Lucasinstituut. Tot 1955 Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent, Antwerpen en Eeklo. Gespecialiseerd in lino- en houtgravure en etskunst. In 1959 prijs van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Tentoonstellingen te Gent, Antwirpe, Brussel,Tielt, Oostende, Keule.

Werk aangekocht door Gentse Musea en privécollecties in binnen- en buitenland.

In zijn grafisch werk ligt het heimwee naar de zonnekant van het leven van jan met de pet uit een niet zo ver verleden van verpaupering en folklore, doorspekt met ondeugende prikjes naar de moderne maatschappij. Zijn contestatie brengt hij mee de glimlach.

Zijn kunstwerken zijn een feest van details die hij met Breugheliaanse gulheid vastlegt.

De onderwerpen doet hij op als “velozoof” - filosoof op de fiets - bij zijn vele ritjes door de stad.

Michel illustreerdege 't 'Nieuw Gents Idioticon' van onze viesse-prezedent Edmonf Cocuyt.

Een woordeke over wijlen Etienne Hublau

(° Gent 1934 - ✝ Gent 2004)

Hublau, de man met het strikje, was leraar aan de Koninklijke Academie voor Teken-, Schilder en Bouwkunst te Oudenaarde en aan het Provinciaal Technisch Instituut te Eeklo.

Hij exposeerde schilderijen, etsen, tekeningen, linosnedes in tientalle tentoonstellingen in België en Holland. Werk van hem is in privébezit in België, Holland, Engeland, Frankrijk, Duitsland en Itoalde

Hij was ontwerper, organisator, coördinator, adviseur bij tentoonstellinge, filmfestivals,  theatervoorstellinge (decors, maquettes, kostuums), televisieprogrammas, edities van boeken en tijdschrifte (lay-out, illustraties), restauroase en inrichtinge van gebèwe, jazzconcîrs, feeste, stoeten, etc...

Hij was voorzitter van de Lazy River Jazz-Club, bestuurslid van de Culturele Road Gentbrugge, ondervoorz. van het Gents Volkstoneel, medebehierder van het Internationaal Filmfestival van Vlaanderen, lid v.d. bestuursroad van 't Documentatiecentrum voor Dramatische Kunst Gent.

Voor het gruut publiek zal Etienne Hublau altijd bekend blijven als ontwerper van 't levensguut beeld op de trappe van de Minard Schouwburg, van zijne goeie Gentschen huisvriend Romain Deconinck.

Hij tiekendege een poar ontbrekende karikaturen veur ons archief.

Een woordeke over Gaston De Smet

(° Gent 19..)

Geweze lieroar tiekene aan 't St.-Lucas te Brussel. De liefde veur zijne stad tuugt hem in de vele kunstboeke diet hij uitgaf ,Gelijk: 'Op Gent geraak ik nooit uitgekeken', 'Gent, Onbekende Rijkdom', 'Gent. Markten', 'Gentse Kunstschatten', 'Hotel Vanden Meersche', 'Keizer Karel en Gent', en vele andere, diet hij thuupe mee vooraanstoande historici uitgaf.

Gaston tiekent uuk al joaren op d' handjes een groepsportret van de laureoate.

Een woordeke over Gipi

(° Serskamp 1947)

Gipi, alias Pierre Gillis wierd geboore in 't durpke Serskamp, in dienen tijd 't epicentrum van de ruuzekwiek.

Opgegroeid tussche 1 miljoen ruuze, tiekendege Gipi zijn eige deur zijn jeugd.

Achter zijn studies bij de paoters zeezewiete en d' architectuurschoole St.-Lucas, belannddeg' hij in 't leger woar dat hij een joar lank tot regementscarricaturist gebombardeerd wier.

Een jaor laoter gebeurdege'r zuust 't zelfste bij de gazette "De Gentenaar" woardat hij een tiental jaor de vasten huisillustrateur was. Stripverhoale gelijk "De Roste Wasscher" en 't koartspel beroemde en beruchte Gentenaars", zage tons 't leveslicht.

't Architectonisch wirk en de gastronomieë begoste mier en mier tijd in beslag te neeme, zuuda illustreere zuust nog accasioneel aan bod kwam.. In 2004 wierd den druk op de ketel zuu gruut dan de carricatuurkes van den boek "Leer Gents in 125 dagen" het licht zage.

Gipi es thuupe mee zijn vrèwe-muze den trotsen eigeneere van iene van de schuunste "bed and breakfast"-hotellekes in Gent, nl. "Artigand"

Gipi illustreerdege de publikoase "'t Gents spant de Kruune - Leer Gents in 125 dagen" van onze prezedent Eddy Levis mee 13 pp. giestige tiekeningskes en een gekleurd veurblad. Hij ontwierp uuk den omslag van onze CD "De Moagd van Gent".

Binst de Gentsche Fieste van 2009 kreegt hij een tentuunstellinge in 't stadhuis mee al zijn 180 karikature diet hij in de vijf joar doarveure  van bekende Genteneers (uuk tefrente lede van de Sosseteit!) gemoakt hee. Ter wierd uuk een plezante publicoase over uitgegeve.

zelfportret

Een woordeke over Marcel Bonnaerens

(° Gent 1943)

In 2005 tiekent Marcel Bonnaerens Lutgarde Depaepe mee Bayram Özdemir, Willy De Clercq en Marc Hebbelinck. In 2007 ontwirpt hij 't veurblad van de presedent zijnen boek Reinoart de Vos. In 2009 tiekent hij Etienne Vermeersch, Murielle Scherre en Isabelle A en in 2010 Eddy Daese, jean Pierre Maeren en Luc Soens, in 2011 Geert Van Doorne, Frank Van Laecke en Gilbert Temmerman. In 2012 Verra Dua, Eddy Levis, Sylvie Dhaene en Barbara Sarafian. In 2013 Jan Becaus, Erica pauwels en Pjero Roobjee. In 2014 Marleen Temmerman, Koen Crucke en Guido De Leeuw, en in 2016 X, Y en Z.

Marcel Bonnaerens, geboren, getogen, opgetogen Gentenaar, 1943. Ook artistieke opleidingen in de Arteveldestad waar koppigheid en kunst mensen vormen, waar Keizer Karel geen goed oog in had. Van nature een purist, steeds zoekend naar de perfecte beeldvorming om zijn diepste ik en impressies in beeld te brengen. Zijn begenadiging, een geboren graficus te zijn, die zich het zuiverst met potlood, houtskool, inkt, pen en linosnede uitdrukt. Waarbij men het gevoel krijgt de man zelf in zijn werken te ontwaren. Wat onmiddellijk toelaat zijn oeuvre ontwijfelbaar tussen dat van anderen te herkennen.

Zwart en wit, de kleuren der armen, welke hij door zijn ambachtelijke bedrevenheid omtovert tot een prachtig kleurpalet. Onafscheidbaar van het blanke papier dat licht ademen kan, tot het zelf licht wordt. Tevens valt steeds in zijn werk de innerlijke bewogenheid welke zich resumeert in een zachte kracht, spanning, gratie en libelvleugel-verfijnd-zijn.

Een heel bijzonder man? Nee, gewoon Marcel, van vlees en bloed zoals er nog Gentenaars zijn "knap en eigenzinnig".


www.art-marcelbonnaerens.com

Een woordeke over wijlen Léonce Dekeijser

(° Gent, 27 aug. 1924, + Gent, 1 juni 2015)

Léonce Dekeijser werd geboren te Gent op 27 agustus 1924. Jongste zoon van architect Léon en moeder Leonie, zes broers en drie zussen. Gehuwd in 1951 met Edithe Allaert, celliste.

Volgde moderne humaniora. Van 1941 tot 1948 Hoger Instituut St.-Lucas te Gent. Behaalde de diploma’s van binnenhuisarchitect, en sierkunsten (1948), Grote Prijs Interieur-architectuur 1949, laureaat Provinciale Prijs O.-Vlaanderen 1963, ’Rationeel gebruik van hout’. Tiekendege in 2007 de 'Handsjes' John Van Hulle, Claude Marissael, Frank Beke en Karel Mortier.

Functies:
1948-1951 Kortrijkse Kunstwerkstede De Coene
1951-1977 professor Hoger Instituut St.-Lucas te Gent
1978-1987 Directeur Instituut voor Sociale en Culturele promotie
sinds 1987 op rust.

Professionele activiteiten:
Jurylid aan Hogere Kunstscholen en pedagogische bekwaamheid.
Voorz. examencomm. Ministerie van Middenstand.
Lid Hoge Raad van de Middenstand (1982)
Expert verbonden aan d Handelsrechtbank.(1970)
Lid v.d.Commissie voor Monumenten Gent (1981-1985)
Lid van het E.C.I.A. (European Committee of Interior Architects - 1975)
Voorzitter van de Belgisch Federatie van Interrieurarchitecten (1973-1984)
Coördinator van E.C.I.A. - B.E.D.A. (Bureau of European Design Assiciations) en S.I.A.D. (Society Industrial Artists on Designers 1973-1980)
Belgische afgevaardigde bij I.F.I. (International Federation of Interior Architects) Congressen en colloquia in Londen, Parijs, Berlijn,Wenen, Madrid Kopenhagen, Amsterdam, Stockholm, Helsinki, Zürich, Budapest, Washinton D.C.
Navorsingsbeurs engastprofessor in Denemarken (1964) en Zweden (1967) Ministerie v. Nationale Opvoeding
Lid Studiecommissie voor de Herstructurering van het Kunstonderwijs met beperkt Leerplan.

Realisaties voor:
Kon. Musea Jubelpark Brussel
Universiteit Gent Faculteit Rechten en Landbouwwetenschappen
Gemeentehuizen en culturele centra. Adviseur Air Zaïre en Singer, Kinshasa (1978)

Eretekens:
ridder in de kroonorde
ridder in de Leopoldsorde
commandeur in de kroonorde
burgerlijke medaille en burgerlijk Kruis

Léonce tekende in 2007 voor ons de karikaturen van Frank Beke, John Van Hulle, Claude Marissael en Karel Mortier.

Wij zijn op zoek noar ne foto van Theo Bauwens...

Wie kant er ons helpe?