‘t Îen en ‘t ander over ons...

 
 WIJ ZIJN VAN GENT EN WIJ LOATEN DA GEEREN HUURE!

 

 

NOG NUUNT NIE VAN ONS G'HUURD?!

‘T ES HOAST NIE MEUGELIJK...


De Gentsche Sosseteit es een a-politieke verienigijnge zonder winstuugmirk, van mîer of 950 lede, die ope stoat veur iederen echte Genteneere én "buitenlander" (pas op: doar klappe wij uuk tege...)‘t Es de bedoelinge ons eigenste Gentsche moedertoale te promote, in stand t’ hêwe en contacte te leggen tussche Genteneers in Gent en mee uitgeweke nog otantiek dialectsprekende Genteeers in binne- en buitenland. Uuk onderhêwe wij goeie reloases mee bevriende dialectverienegijngen in Vloandere en Holland. Verder belune wij alle joare prominente 'Genteneers' deur hulder hand in de ploaster te verîewige.

De Gentsche Sosseteit legt het spuur van verdienstelijke Genteneers (schrijvers, artieste, wetenschappers, sportpersuunlijkhede,...) in de geschiedenisse achterloate, symbolisch vaste deur ulder hand in de ploaster af te giete. Da zijn "de Gentsche Handsjes"

Dad 'Handsje' wordt bewoard in een schrijn woar da langst den binnenkant de kurte levensbeschrijvinge van de laureoat stoat. Die schrijntsjes wierden tot december 2003 scrupuleus bewoard in de kluize van de Fortisbanke op de Kijter. in februoari 2004 wierden z' allemoal overgebrocht noar ons nieuw archief in de Kunsthal St.-Pietersabdije, ons ter beschikkinge gesteld deur de stad. ‘t Es uuk de bedoelijnge van ons leden op d’ huugte t’ hêwe van al wat dat er in Gent in ‘t Gents rijlt en zeilt op gebied van volkstheoater, cabaret, puppentheoater, zang en muziek, ... en zuu te moake dan de Genteneers een beetse mîer bij malkoar over de vloer kome.

Bovenal es't de bedoelijnge veur de publieke opinie een positieve attitude tegenover toalvarioase bij te brijnge. Dialect mag vaneigest, maar natuurlijk zijn der uuk situwoases woarin da 't Algemîen Nederlands gepaster es. Dialect en AN zijn gîen vijande van malkoar; ze stoan neefest malkoar – elk mee hulder eigen funkse. Dialect es de toale van d' intimiteit en de lokale en regionale solidariteit; AN is de toale van 't openboar leve. Ideaal es alle twieë de  toalvariëteiten te keune beezige en al noargelang van de situwoase de zuusten toalvorm te keunen kieze.


De kracht van de Gentsche Sosseteit zit veur een gruut dîel

in een bestuur da achter een façade van leut en plezier prestoases op huug niveau levert, o.a. deur ulder soamewirkijnge mee de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, afdeling Dialectologie van d' Universiteit Gent, en ulder lidmoatschap van 'Variaties vzw. Koepelorganizatie voor Dialecten en  Oraal Erfgoed in Vlaanderen'.


De Gentsche Sosseteit duldt gîenen enkele vorm van discriminatie op grond van geslacht, nationaliteit, zuugenoamd 'ras', huidskleur, afkomste, nationale of etnische afstammijnge, leeftijd, seksuele geoardheid, burgerlijke stoat, geboorte, vermeuge, geluuf of levensbeschêwijnge, poletiek overtuigijnge, toale, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst. Ons îenig en gezoamelijk bindmiddel es de liefde veur ons dialecten, en toale in 't algemîen.


AKTIVITEITE

In ‘t veurjoar hêwd de Sosseteit zijn gruut joarlijks banket woar dan al d’ echte Genteeers malkoar keune tegenkome op een goeie buikvullinge. Da klapt gemakelijker.

In de lente kome wij uit gelijk de meuleneers en doen me altijd een wandelinge of bezoeke me ieveranst ’t een of ‘t ander minder bekend hoekske van de stad, en... d’ explicoasje wordt eu vaneigens gegeve in ‘t Gents. Mîestal keund’ op ‘t einde uw kele spoele mee nen dreupel of iets anders.


Ge keund ons 'ELEKTRONIEKE G@ZETTE V. D. GENTSCHE SOSSETEIT' konsulteere op:

https://www.facebook.com/groups/145809505437257/?fref=ts

In 't noajoar, oas de bloaren al goe afgevalle zijn, hemm’ ieder joar onze moment suprème: de plechtige uitreikinge van 'de Gentsche Handsjes' in de MINARD. Zuu neu en tons doeme ne kîer een soamenwirkijnge mee een aantal gelijkgestemde Gentsche verîenegijnge of geve me ne kîer iets uit: nen boek of ne CD.BEVRIENDE WEPSAAITS OP GOEGOL


ONS BRUGSCHE MOATE:


GENTSCHE STADSSITES

http://www.gentblogt.be

http://www.plietsplets.bloggen.be

www.gentschefieste.be

http://www.allesovergent.be

www.myspace.com/zakidewaele

http://www.visitgent.be/


http://nl.wikipedia.org/wiki/Gent#


http://gentdekuip.com/dialect/google    in 't Gents !


http://www.pm-gent.be/google/Google.htmIETS WETE OVER BEKENDE GENTENEERS?   

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Gentenaars


HEEMKUNDIGE EN HISTORISCHE KRING "GENT"

TIJDSCHRIFT 'GENDTSCHE TYDINGHEN'

http://www.ghendtschetydinghen.be


GENTSCHE RADIO


Student richt radiozender op met enkel Gentse muziek !


http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=R2327R9V&postcode=9000


http://www.radionomy.com/search.aspx?l=nl&q=gentsegeneugten


GENTSE GIDSEN:     http://www.gentsegidsen.beDIALECT IN 'T ALGEMIEN DIEDE KEUNT VINDEN OP INTERNET


UUSTVLOAMSCHE DIALECTEN:

http://www.mijnwoordenboek.nl/regio/Gents

http://users.telenet.be/koertvandevelde/theorie/ler6dtaaldialectGent.htm

https://www.facebook.com/groups/815357788526983/about/"AZUUË GEZEID. AZUUË GEZONG'N" 

Een reeks van 5 cd's waarin een dwarsdoorsnede wordt gemaakt van de Vlaamse dialecten. Het eerste volume: "Vlaams Brabant" was al uit. Op 25 Mei 2004 verscheen volume 2: "Oost- Vlaanderen". De cd kan besteld worden à 14 € + 1,75€ verzendingskosten bij Muziekmozaiek Gooik op rekeningnr. 734-0064446-74 met vermelding"dialect cd OVL" 

www.muziekmozaiek.beIn 't Gents gezonge:Ambras  www.nogambras.be.

Walter De Buck: http://www.google.be/search?hl=nl&q=walter+de+buck+teksten&meta=&aq=3&aqi=g9&aql=&oq=walter+de+buck+&gs_rfai=


't Vliegerke   http://letras.terra.com/walter-de-buck/773822/


Gido van Gent:

http://www.myspace.com/gidovangent


De Foefelateurs

http://defoefelateurs.be


Biezebaaze:

http://www.muzikum.eu/nl/122-969/biezebaaze/songteksten.html


Saf:  http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BLSGE_20091206_001


Sabijn:

http://www.sabijn.com

Noël Fack:

http://www.noelfack.be/

http://www.facebook.com/people/Noel-Fack/1822595310

Luc Soens

http://www.myspace.com/jawaddeluc

http://www.youtube.com/user/lucsoens

http://www.reverbnation.com/#/lucsoensjawadde

http://soundcloud.com/lucsoens
Wim Claeys en de stemband

ww.wimclaeys.be/jeugdkoor-de-stemband-zoekt-nieuwe-zangertjes/Literair Gent: Website met informatie over literatuur in Gent en Gent in de literatuur, van de Middeleeuwen tot vandaag.

OVERZICHTEN behandelt belangrijke aspecten van het Gentse literaire leven. In het LEXICON worden Gentse auteurs en passanten, anoniemen, verenigingen, tijdschriften en literaire evenementen besproken.

FRAGMENTEN is een bloemlezing van literaire teksten over allerlei Gentse onderwerpen.WANDELINGEN leidt langs bekende en minder bekende literaire locaties in Gent. Doar vind'uuk "Reinoart de Vos, noarverteld en op rijm gezet in 't Gentsch noar 't origineel Middelnederlands verhoalinkske deur Eddy Levis" en nog veel andere...

www.literair.gent.be


Mijn Gents woordenboek

http://www.mijnwoordenboek.nl/dialect/Gents


Wikipedia-proefproject in de Oostvlaamse dialecten

http://incubatorplus.wikia.com/wiki/Wp/ovlshttp://incubatorplus.wikia.com/wiki/Talk:Wp/ovls/Wiequepeedja:Spellinge 


WESTVLAAMSE DIALECTEN

http://nl.wikipedia.org/wiki/West-Vlaams

http://www.fa.knaw.nl/fa/uitgaven/trefwoord/jaargang-2003/west-vlaams-etymologisch-woordenboek

http://www.mijnwoordenboek.nl/regio/Westvlaams 

http://www.youtube.com/watch?v=PzRHBXWcebo

DIALECT VAN FRANS-VLAANDEREN

http://nl.wikipedia.org/wiki/Frans-Vlaams

http://nl.wikipedia.org/wiki/Frans-Vlaanderen

http://fvlinhetnederlands.actieforum.com/taal-f1/het-vlaamssprekende-gebied-van-frans-vlaanderen-t232.htm

Vlamsch van over de schreve:

http://www.sip.be/dialect/scholen/school9/folfra.htm

Op 7 maart 1924, vergaderden De Vlaamse Kringen van Frans-Vlaanderen  op de Katsberg om zich te verenigen onder de naam Union des Cercles Flamands, later Vlaams Verbond van Frankrijk. Algemene secretaris werd Jean-Marie Gantois.

 

 Voor andere verjaardagen in maart klik nu op http://widopediaeu.webhosting.be/maart

 

 BRABANTSE DIALECTEN

Dialect van Beerse:

http://blog.seniorennet.be/1001_dialect

http://www.brabantsglorie.nl

Phlupke Segers, Brussels muzikant:  

www.myspace.com/phlupke

Zé de gintreseird in 't Aentwaereps, sureft dan nor:

http://aentwaereps.blogspot.com  

http://www.woordenboekvanhetasses.be/

Brussels: http://www.euscreen.eu/play.jsp?id=EUS_39476093D8594348BBEBDBC84BC74B52

be.brusseleir (een samengaan van de Academie van het Brussels, Brussels Volkstejoêter en ARA!) heeft een nieuwe website.

http://www.bebrusseleir.be           www.bebrusseles.be

Asses: http://www.hbvl.be/cnt/dmf20140810_01211422/lao-en-kestao-brengen-poppenkast-in-asserse-taal

 


LIMBURGSE DIALECTEN

* Ich kal ooch Limburgs!: http://www.limburg.be/ichkaloochlimburgs/wetenschappelijk.html

 1. *Vereniging Limburgse Dialecten en Naamgeving:

 2. *http://www.euro-support.be/vldn/med.htm 

 3. *ttp://users.telenet.be/vswg/html/zegswijzen.html

 4. *http://www.osmoddersproak.com/

 5. *http://www.mestreechtertaol.nlANTWERPSE DIALECTEN

http://users.skynet.be/gvg/antwerpen.htm

http://www.mijnwoordenboek.nl/regio/Antwerps

http://nl.wikipedia.org/wiki/Antwerps

http://users.skynet.be/gvg/atestuzelf.htmDIALECTEN ALGEMEEN

 1. *Regionale woordenboeken:   

 2. *http://fuzzy.arts.kuleuven.ac.be/rewo/

 3. *Drie gedichten over den duvel in 't Gents:

 4. *http://taalschrift.org/discussie/004261.html

 5. *http://www.faronet.be/vrije-tags/dialecten

 6. *http://blog.seniorennet.be/waasland_dialect/archief.php?  ID=55

Chris Weymeis

Kijkt uuk een beetse vuuder op onze wepsaait op de rubriek "Podiumnieuws" veur volkstoniel, peupespel, cabaret, etc.

            http://www.sosseteit.gent/Podiumnieuws.htmlVinde gij ons doelstellijnge

en initiatieve lovensweerdig?Wild eu woarderijng tuuge door ons financieel of materieel te steune? Tons zijn der veel meugelijkheden:


- Ge keunt een aantal van ons publikoases als relatiegeschenk voor euw kalante bestelle.


 1. -Ge keunt ons 'Gentsche recepse' op d'îen of d' ander maniere sponseren in natura.


- Ge keun reclame zetten in ons programmaboekske van de Handjsuitreiking. (Gedrukt op 500 ex.)


Al andere vorme van sponsoring keune mee ons besproke worde.


 1. -Ge keunt uuk een scheinkijnge doen.


- Op verzoek vertoale wij euw reclame in 't Gents!

( Wrîe intressant veur bint de Gentsche Fîeste! )Contacteer ons:


prezedent:


eddy.levis@skynet.be 


 09 / 253 94 70     0476 / 21 35 95