Wepwijnkolke en etaloage

van de Sosseteit

 

Al de hieronder tentuungestelde prutsen keunde allîene kuupe in 't winkelke op de handsjesuitreikinge in december en op de Cultuurmort op de Kouter in september, behalve CD's en postkoarte, die keune m' eu opsture (+ 3 € port)

Eventueel keune ze bij de prezedent afg'hoald worde na betoalijnge en op afsproake. (0476 / 21 35 95 of 09 / 253 94 70 of eddy.levis@skynet.be)Afplakker van de Sosseteit   neu 1 € ! i.p.v. 2,50 €

TEMBERS VAN DE SOSSETEITDe tembers van de Gentsche Sosseteit zijn eigentlijk uurspronkelijk gedrukt veur de persuunlijke correspondense van de  prezedent mee d’handsjes en andere prominente. ‘t Special drukwirk moakt hem dierder of zijn frankeerwirde en doardeure kant hij vaneigest nie veur de post mee ‘t voetvolk gebezigd worde. Anders zoeme failliet goan... Ze worde gedrukt in de zegeldrukkerije te Mechelen op een bepirkt aantal ex. en worde verkocht op d' uitreikinge van de Gentsche Handsjes.

1e TEMBER 2002: Ons logo


Îenen tember: 2,50 €        Totaal uitverkocht.

Een vel van 15: 25;00 €   Totaal uitverkocht.


Den tember stelt 't logo van de verîenegijnge veure en es identiek aan onzen afplakker (sticker)

2e TEMBER 2003: 'T BELFORT EN PIERKE PIERLALA


Îenen tember: 2,50 €         nog 9 losse, ongenummerde ex.

Een vel van 15: 25;00 €    nog 1 vel !


Den tember stelt ons belfort veure dat deur Pierke omoarmd wordt. Het handsje mee de inscriptie 1982 sloat op 't joar van 't ontstoan  van de verieneginge.

3e TEMBER 2004: ROMAIN DECONINCK


Îenen tember: 2,50 €          nog 9 lossse ongenummerde ex.

Een vel van 15: 25;00 €     Totaal uitverkocht.


De zegel stelt Romain Deconinck veure, wiens Beren in 2004 nen ierendiplom krege. 't Es een ontwirp van wijlen Etienne Hublau, die 't zittend beeld van Romain moaktege da veur de Minard stoat.

4e TEMBER 2005: ARMAND PIEN


Ienen tember: 2,50 €        nog 4 ex.

Een vel van 15: 25;00 €  nog 6 vellen


Pien was sinds 1948 assistent aan 't K.M.I. Van 1953  tot 1990 hield hij zijn weerproatse op den televieze. In 1957 kreegt hij den iesten  T.V. -Oscar veur 't popularizere van 't weerbericht. In 1972 wordt hij wirkleider in 't K.M.I. In 1975 krijgt hij de Simon Stevinprijs, in1984 de gèwe Gallilieopenning. In 1984 krijgt planetoïde 2816 de noame 'Pien'. In 1985 goat hij mee pensioen. In 1989 krijgt hij den Paul Vandenbusscheprijs (Gouden Bertje van de BRT) veur guul zijn luupboane. In 1990 brengt hij zijn loaste weerproatse moar vanaf den 1e meie 1992 krijgt jij een weerproatse op Radio 2 Uust-Vloandere. Uuk in 1992 krijgt de Volkssterrewacht van de Gentsch' Universiteit de noame 'Volkssterrewacht Armand Pien'.


Tot 1961 weundeg' hij in Gent en Sintemansbirg, sinsdien in Hoeilaart neefest zijne moat en ander Handsje Marc Sleen. Doar overlede op za. den 20e september 2003 in de leeftijd van 83 joar.

5e TEMBER 2006: MICHEL CASTEELS


Îenen tember: 2,5 €          nog 3 ex.

Een vel van 15: 25;00 €  nog 6 vellen


Michel Casteels, geboren op de Muie, begost zijn luupboane als letterzetter. 't Duurdege nie lange of hij schreef cursiefkes woarin dat hij ne schirpe woarnemer bleek van menschen en dinge. Hij ondertiekendege mee Micca of Tseef de Kleppe. Hij was onze Gentsche Simon Carmiggelt.


Geregeld comentarieerdeg' hij uuk de sport als Sportvliegske. Zijn cursiefkes in 't Laatste Nieuws, nog tot aan zijn duud getikt  op een èwe schrijfmachine mee een verstopte o , woare veur vingers en duime af te lekke. Soms wierd hij gevriesd veur zijn sarcasme en nuunt namt hij een blad veur zijne mond.


Hij was nen tiederen anarchiest en ne man mee respect veur kunst, poëzie, muziek en toale. Ne woare levensgenieter mee een speesjal' appreesjoase veur ne goeien dreupel en een dikke sigare ! "'k Peize da'k nie veur niets geleefd hèn en iets achtergeloaten hèn veur vrienden en famielde".

6e TEMBER 2007: VINA BOVY


Ienen tember: 2,50 €       Totaal uitverkocht.

Een vel van 15: 25;00 €  nog 4 vellen


Vina Bovy wier gebore in Gent den 22e meie 1900 als Malvina, Johanna, Pauline, Félicité Bovy. Achter 't overlijde van heur moeder en heur jongste zusterke wier ze deur heur gruutèwers opgevoed. In 1914 voilgdege ze toniellesse aan 't Keuninklijk Conservatorium moar ze stapteg'over noar de zangstudie. In 1916 treedt z' op ter gelegenheid van d' inhuldeginge van 'Ons Huis' op de vrijdagsmort.


Heur carrière begint in de Vloamschen theoater woar dan der tons opperettes gezonge wierde. In 1919 stap z' over noar den opera.


Vanaf 1920 luupt heur carrière gelijk nen trein. Ter komen optredes in Gent, Brussel, Luik en Antwirpe. In 1925 wordt z' in Parijs opgemirkt deur Arturo Toscanini die heur geere in de Scala van Milaan wil loate debuteere moar ze trekt mee nen Italioansche groep "Sterre van 't Uugenblik" noar Argentinië woar da z' in de wereldberoemde Colon belandt. Weer in Europa liert ze in Monte Carlo Norberto Fischer kenne. Ze trèwe en goan in Cap Ferrat in de vroegere villa van keizerinne Eugénie goan weune. De gruutste wereldvedette zullen heur zangpartners zijn: Benjamino Gigli, T. Schipa en vele andere.


Achter W.O.II wordt Bovy directrice van de Gentsche opera en blijft da tot in 1955. In 1982 krijgt ze 't Ieste Handsje van de Sosseteit. De 16e meie 1982 overlijdt ze. Heur bustbeeld siert nu de gange van de Gentschen opera en in 1995 wierd er in de dielgemiente St.-Denijs Westrem 't Vina Bovypark g' opend.

7e TEMBER 2008: MARC SLEEN


Ienen tember: 2,50 €         nog 25 ex.

Een vel van 15: 25;00 €    nog 3 vellen


Ontwirp: De tiekeninge van Sleen es in 2002 speesjal veur ons gemoakt deur kunsteneere wijlen Etienne Hublau, die uuk het beeld van Romain Deconinck moaktege da op de trappe veur “de Minard” zit. Het origineel wordt , schuun ingekaderd, bewoard in ons archief in de Kunsthal St.-Pietersabdij op ‘t Sepietersplein. De postzegel es vormgegeve deur onze prezedent Eddy Levis.


Marc Sleen: Marc Sleen es ‘t pseudoniem van Honoree Nestor Neels geboren in Gentbrugge den 30 december 1922. Hij volgdege tiekenopleidinge aan ‘t Gentse St.-Lucasinstituut. In 1944 kwamt hij als politieke karikaturist bij De Standaard terechte. ‘t Was tons dat hij zijnen ieste strip moaktege: “De avonture van de Neus”, woarin - tons al - ne kadee mee ne gruute fliepe d’ huufdrolle speeldege. Achter een poar experimente mee gagstrips, moakteg’ hij iene van zijn populairste strips in Vloandere: “De Lustige Kapoentjes” mee Bikini, Mielke, Oscar, Lange Jo, Champetter Vanmeel, Flurk en Moeder Stans. Uuk wrie populair was de kinderstrip “Piet Fluwijn en Bolleke”.


Sleen es veural bekend als de giestelijke voader van Nero & C°: Madam Nero, Adhémar, Menier en Madam Pheip, Clo-Clo, Van Zwam, Jef Pedal, Tuizendfloot, Petoetje en Petatje, Jan Spier, Ricardo, Oliepul, enz.


Sleen kreeg veur zijn wirk een gruut aantal onderscheidinge, woaronder een “Handsje” van de Gentsche Sosseteit in 1983. Hij wierd uuk deur de keunink tot ridder geslege.


Gent, de 25e november 2008

8e TEMBER 2009: OSCAR BONNEVALLE


Ienen tember: 2,50 €           nog 33 ex.

Een vel van 15: 25;00 €      Totaal uitverkocht.

Datum van uitgifte  1 dec. 2008


Ontwirp: De postzegel stelt Oscar veure in zijnen ateljee veur zijn schilderije ‘Clowns’ en es vormgegeve deur onze prezedent Eddy Levis.Ons ‘Handsje’ Rik Lanckrock (2005) schreef over ons ‘Handsje’ Oscar Bonnevalle (1982):


Oscar Bonnevalle, een reus met een teder hart, een enorm vitale man, geslingerd tussen weemoed en uitbundigheid. Gracieus lijnenspel, bevallig koloriet, evenwichtige vlakverdeling, vooral inzicht, zinrijke fantasie, betrokkenheid bij het eigentijdse gebeuren, visie op visionnaire droombeelden, flair voor symboliek... Dat alles deed ons vaak ademloos kijken als Bonnevalle uitpakte met zijn oeuvre, waarin twee dominanten overheersen: meesterschap over een fantasierijke thematiek en meesterschap bij de vormgeving.Oscar Bonnevalle kreeg veur zijn wirk een gruut aantal onderscheidinge, woaronder een “Handsje” van de Gentsche Sosseteit in 1982.


Gent, den 1en december 2009

9e TEMBER 2010: NITTE KROAKAMANDEL, alias

ANTOINETTE VANDEPUTTE


Ienen tember: 2,50 €                Totaal uitverkocht.

Een vel van 15: 25;00 €         Totaal uitverkocht.

Datum uitgifte: 7 dec. 2010


Ontwirp: Eddy Levis, prezedent v.d. Gentsche Sosseteit. 

Druk: De Post / MIJN ZEGEL® / Mechelen


Antoinette Vandeputte, op ‘t ugenblik van d’ uitreikinge 56 joar, was in Gent beter bekend als ‘t Kroakamandelwijveke, een sociaalvoelende volksvrèwe mee een herte van koekebruud diede overal  bij fiestelijke gelegenhede kost tegekome mee heur mande vol mee gepoefte îrweete, gekookte lever, luukwuste en altijd een vriendelijk woord.

Ze verliest op 10-joarige leeftijd heur ma, zuudat ze mee heur zuster in een wieshuis terechte komt. Op heur 16e goat ze bij heur voader goan weune en goat ze in den textiel goan wirken in de Gèsfabrieke. In de joare 70 bakt ze boekwijtpannenkoeken aan Tsintsjoacobs moar schoakelt, weges te huug standgeld, over op kroakamandels.


Antoinette kreegt in den tijd uuk ne reus noar heur beeltenesse veur binst de stoet van de Gentsche Fieste rond te droage.


Veur heur wirk kreeg ze in 1990 een “Handsje” van de Gentsche Sosseteit.


Kroakamandels, de kaviaar van de Gentsche wirkmeins: kroakamandels, zwarte blinkende bollekes, uuk wel èwe wijve genoemd, zijn in roapzoadolie gepoefte (gebakke) grèwe Tasmanië of Engelsche îrweete, royaal bestreuid mee zijt, kèwd geserveerd in ne papierene puntzak aan 5 fr (1947) tot 20 fr (1980) : nen onmiskenboare stimulans veur nòg een pinte te bestelle !


Gent, de 7en december 2010

BOEK REINOART DE VOS + 2 LUISTER CD'S

WEERE VEURROADIG!       35

NIEUW GENTS IDIOTICON


Gentsche woorden, uitdrukkingen en zegswijzen deur Edmond Cocquyt sr. Mee lino's van ons Handsje Michel Bracke. Een perfecte aanvullinge op 't Gents Woordenboek van Lodewijk Lievevrouw Coopman mee woorden en uitdrukkinge uit den twieden helft van den 20en ieuw. (1995)


Te koop in Fnac, Standaardboekhandel en reguliere boekhandels        

Neu uuk Kuifke in 't Gents!


"DE JUWELEN VAN BIANCA CASTAFIORE"  (2012)

12 €  >  8.000 ex. UITVERKOCHT!

10en TEMBER 2011: ROSA GEINGER

Ienen tember: 2,50 €          nog 31 ex.

Een vel van 15: 25;00 €   nog 4 vellen

Datum uitgifte: 8 dec. 2011


Ontwirp postzegel: Eddy Levis, prezedent v.d. Gentsche Sosseteit.  noar een tiekeninge van Theo Bauwens

Druk: De Post / MIJN ZEGEL® / Mechelen


Rosa Geinger, Gent, 3 feb. 1913 - 27 apr. 1995


Rosa was mier of 60 joar actrice, o.a. bij de ‘Drie Charels’ en in den ‘Ancienne Belgique’, speeldege mee in de film ‘Vrijdag’ van Hugo Claus (1981), ‘Het Gezin Van Paemel’ mee Gaston & Leo (1991)en den ‘Urbanus Show’ (VTM).


Rosa stond vanaf heur achtste op de planke. In 1952 kreeg ze de zelvere madoalde veur 25 joar revuewirk. In 1973  wier ze lid van ‘De Melomanen’ veur in 1980 over te stappe noar ‘‘t ‘Gents Amuzements Theoater’ (GAT). In theater ‘Vertikaal’ speeldege z’ heur glansrolle als gruutmoeder in ‘De Caraïbische Zee’ van René Verheezen. In 1983 (tons al 73 joar!) vertolktege ze de rolle van de legendarische Gentsche volkszangeresse Hélène Maréchal in de volkse musical ‘Lène Maréchal, de Revue van een Gentsche Proeverigge’ van Freek Neirynck en Paul Berkenman.


Ter was uuk nog de one-manshow ‘Café Spectacle’ en een aantal liedses veur op den binnekoer van ‘t Pand in de Trommelstraat in ‘t Poatershol, gelaak ‘Gent’ (Harry Vandernoot) en ‘De Manne’ (Roger Berry). De loaste joare was ze binst de Fiesteweke nog te zien bij Lily Castel op ‘t Laurentplein.


Vanaf 1991 was ze vaste verbonden aan ‘t Dreidekkergezelschap woar dat ze mee aan de wiege van stond. Huufdzoakelijk zong ze Gentsche volksliedses. Wekelijks koste ze zuu een beetsen overal in Gent, thupe mee Henri Fack, Noël Fack en Pat Remue, beluistere in café-chantants.


Ze zong mee op 3 CD’s van ‘Kaak, kaak, nen Dreidekker!’ van Noël Fack veur ‘Dreidekkerproducties’, tusschen 1991 en 1995, ‘t joar van heur overlijde. Heur loaste publiek optrede wier vastegeleid op video den 20en december 1994.

   CD De Moagt van Gent: 5

                         (eventueel + 5 € verzendingskosten)                                       

Tekst & meziek: Freek Neirynck, arrangement Jan Gorleer, zang: Freddy Claeys, Sonja Gyselinck, Ubeir Van Rietvelde, Jan Gorleer, Freek Neirynck, trekzak: Jan Gorleer, contrabas: Mario Vermandel, opnoameleidinge: Peter Penning, Techniek: Philippe Willems, opnoamestudio: SPL Services Nevele, Skrolan Nazareth, illustroasies: Gipi (Pierre Gillis), bijgeleverd boekske: Eddy levis, produuksedoatem: 2005, n.a.v. onze 'Vuile Liedsesoavond'...


Te bestellen bij eddy.levis@skynet.be  met vermelding van naam en postadres.

De CD wordt u veilig verpakt in noppenplastic opgestuurd.  10 € Storten per besteld ex. op de rekening van De Gentsche Sosseteit, Westergemstraat 52, 9032 Wondelgem / Gent. BE 95 290-0505795-58 mee de vermeldingen:  ... (aantal) x CD Moagt van Gent. Uuk af t' hoale bij de prezedent achter een telefoentse:

09/253 94 70 &  0476/ 21 35 95. 

Onze gezochte verjoardags-CD

neu 10 € i.p.v. 15 €

(eventueel + 5 € verzendingskosten)

Het idee was van al de prominente Genteneers, dien uut in die 30 joar een Handsje gekregen hèn, én koste zijnge, van de dieë thuupe op ne CD te zette. Uiteindelijk es’t er iene geworden mee 17 (!) numeroos:


1. Romain Deconinck (In 't Stamcafé), 2. een historische opnoame van Vina Bovy in duet mee Luis Mariano: Ah, viens me dire encore, 3.  0, 0Will Ferdy (Café Concert), 4. Isabelle A (De Macht der Gewoonte), 5. Michel Casteels (de Dreupels), 6. Margrietje Bruggeman (De Manne), 7. Jean Pierre Maeren (De stirkste Man van Gent), 8. Lily Castel (Gekapt Struut), 9. Eddy Daese (Woarom es ne Politieker nuunt nen Don Juan?), 10. Rosa Geinger (Gent van maa), 11. 't Spelleke van Drei Kluite en Pierke Pierlala (In ‘t Spelleke van drei Kluite), 12. Michel Bracke (Krem de glace), 13. Yvonne Delcour (Oas een èwe Schuur in brande schiet), 14. Dirk Lajoie (Le Java), 15. Luc Soens (Vrijen), 16. De Dreidekkers (Klokke Roeland / gezonge), 17. De Dreidekkers (Klokke Roeland / instrumentaal / karaoke-versie)


Geproduceerd deur Dreidekker Procucties / Noël Fack, 2012 


Uuk t' ontlîenen in de stadsbib. op 't Zuid!


Te bestellen bij eddy.levis@skynet.be  met vermelding van naam en postadres.

De CD wordt u veilig verpakt in noppenplastic opgestuurd.  15 € Storten per besteld ex. op de rekeninge van De Gentsche Sosseteit, Westergemstraat 52, 9032 Wondelgem / Gent.: BE 95 290-0505795-58 mee de vermeldinge:  ... (aantal) x CD 30 joar'


Uuk af t' hoale bij de prezedent achter een telefoentse: 09/253 94 70 &  0476/ 21 35 95.

Deur Freek Neirynck, viese-pezedent van de Gentsche Sosseteit


Zakwoordenboek mee veurwoord deur Eddy Levis, prezedent van de Gentsche Sosseteit


Zegswijzenboek mee veurwoord deur Luk Debruyker, bestuurslid GentscheSosseteit


De twie boeken in cassette:  35  

Te kuup in de regulieren boekhandel.

11en TEMBER 2012:  1982 - 2012 DERTIG JOAR SOSSETEIT

Ienen tember: 2,50 €          nog 8 ex.

Een vel van 15: 25;00 €    nog 5 vellen                                                                         

Datum uitgifte: 11 dec. 2012                                                                                         


Ontwirp: De foto van ‘t afneeme van een ‘Handsje’ es in 2009 speesjal veur ons gemoakt en den tember es vormgegeve deur onze prezedent Eddy Levis.


Een Handsje !


Vandejoar (2012) bestoame 30 joar. In al dienen tijd hemme 102 Handsjes afgegote. We geve ze’ eu hier allemoal...

Julien Colle, 1982 (1) geen off. uitreiking / proefhandje ✝; Vina Bovy , 1982 (2) ✝1983; Oscar Bonnevalle, 1982 (3) ✝; Aubin Hendrickx, 1983 (4); Marc Neels, alias Sleen, 1983 (5);Romain Deconinck, 1983 (6) ✝1994; Elsa Guyssens alias Katrien de Spekke, 1984 (7) ✝; Edgard De Pont, 1984 (8) ✝; Tilly Bruggen, 1984 (9); Jef Wauters, 1984 (10); Frits Meyvaert, 1985 (11); August De Schrijver, 1985 (12) ✝1991; Remi Brouckaert, 1985 (13) ✝; Freddy Chaves , 1987 (14) ✝2004; Jan Briers, 1987, 2007 (15) ✝2007; Renaat Moreew, 1987 (16); Rosa Geinger, 1988  (17) ✝1995; Armand Pien, 1988 (18) ✝2003; Gustaaf Guustje De Puydt, 1988 (19) ✝; Henri de Jonghe, 1988 (20); Michel Casteels, 1989 (21) ✝1997
Leo De Budt, 1989 (22) ✝ 2010; Frans Van Bost, 1983 (23) ✝; Fritz Derom, 1989 (24); André Despriet, 1989 (25); Gerard Mortier, 1990 (26); Alice Van Acker, alias Lily Castel, 1990, (27); Antoinette Vandeputte, alias Nitte Kroakamandel, 1990 (28) ✝ 2005; Cyriel van Gent, 1991 (29) ✝1997; Yolande Kreps-Heyndrik, 1991 (30); Carlos Detremmerie, 1991 (31); Hugo Collumbien, 1992 (32); Walter De Buck, 1992 (33); Marcel Machiels, 1992 (34); Hilda de Groote, 1992 (35); Pierke Pierlala, 1993 (36); Albert Brysse, 1993 (37); Etienne Vermeulen, 1993 (38); Jozef Bontinck, 1993 (39); Guyslain Mahy, 1994 (40); Jo Röpke, 1994 (41) ✝ 2007; Arthur Metdepenningen, 1994 (42) ✝2002; Amanda Foket, 1995 (43) ✝; Albertine Van Gansbeke-Evrard, 1995 (44); Jacques Vandersichel, 1995 (45); Willy Desmet, 1996 (46); Yvette Lauwaert, 1996 (47): Dré Poppe, 1996 (48) ✝2002; Jacques Bloch, 1996 (49); Noël Bouquet, 1997 (50); Gust Lajoie, 1997 (51) ✝; Roger Van Bockstaele, 1997 (52); Francine Temmerman, 1998 (53) ✝ 2010; Yvonne Delcour, 1998 (54); Jenny Tanghe, 1998 (55) ✝2009; Michel Bracke, 1999 (56); Regina Clauwaert, 1999 (57); Jacques Dubrulle, 1999 (58); Margriet Bruggeman, 2000 (59); Tony Gilissen, 2000 (60); Jan Hoet, 2000 (61); Arnold, "Nolle" Versyp, 2000 (62) ✝ 2006; Hubert Van Lysebetten alias Birke mee zijn Carnachièrke, 2001 (63); Gilberte Beyaert alias ’t Moederke van de Muie, 2001 (64) ✝2010; Jacques Rogge, 2001 (65); Octave Landuyt, 2002 (66); Jacky De Waele alias Zaki , 2002 (67); Julien Pauwels, 2002 (68) ✝2007; Alice "Lily" De Munter, 2002 (69); Rik; Lanckrock, 2003 (70); Prosper De Smet alias Polke Pluym, 2003 (71) ✝ 2006; Werner Ferdinande alias Will Ferdy , 2003 (72); Luce Premer, 2004 (73); Johan Taeldeman, 2004 (74); Herman Balthazar, 2004 (75); Lutgardis Depaepe, 2005 (76); Bayram Özdemir, 2005 ( 77); Marc Hebbelinck, 2005 (78); Willy De Clercq, 2005 (79); René De Schepper, alias Dille, 2006 (80); Richard Orlans, voetballiest, 2006 (81); Dirk Neirynck, alias Dirk Lajoie, 2006 (82); John Van Hulle, 2007 (83); Claude Marissael, 2007 (84); Karel Mortier, 2007 (85); Frank Beke, 2007 (86); Norbert Detaeye, 2008 (87); Pascale Platel, 2008 (88); Luc van den Bossche, 2008 (89); Isabelle A, 2009 (90); Etienne Vermeersch, 2009 (91); Murielle Scherre, 2009 (92); Luc Soens, 2010 (93); Eddy Dhaese, 2010 (94); Jean Pierre Maeren, 2010 (95); 2011 (96) Geert van Doorne; 2011 (97) Frank Van Laecke; 2011 (98) Gilbert temmerman; 2012 (99) Sylvie Dhaene; 2012 (100) Eddy Levis; 2012 (101) Barbara sarafian; 2012 (102) Vera Dua.

12en TEMBER  2013   -   NEN BOEK!

1 tember 2,50 Totaal uitverkocht.

                GEEN vellen gedrukt.

Datum van uitgifte: 17 dec. 2013


Nen Boek op ne postzegel, verdeeke?!


't Verhoal wierd aan de presse veuregesteld moandag, de 24e meie 2004 in de "Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal en Letterkunde" te Gent n.a.v. de installatie van de literaire site van de stad Gent: 

Bekijkt uuk:  http://www.literair.gent.be  en  http://www.sosseteit.com/Reinoart_de_Vos.html

De publikoase kwamt er de 26en oktober 2007 n.a.v. de joarlijkse Boekenbeurs en veural  't 25-joarig bestoan van de Gentsche Sosseteit!

Het wirk kwam tot stand mee de vakkundige medewirkinge van ons ‘Handsje’ em. prof. dr. Johan Taeldeman, die ‘t veurwoord schreef en ons gewoardeerd lid prof. dr. Jacques Van Keymeulen die de schrijftoale van ‘t Gents dialect begeleidege.
                                                                                      
Lid kunsteneere - graficus Marcel Bonnaerens ontwierp de couverte en ‘Handsje’ wijlen Jacques Vandersichel, voormalig BRT nieuwslezer en îere-directeur van VRT Radio Vlaanderen Internationaal, de voormalige Wîreldomroep, leest den begeleidende CD mee zijn woarme radiostemme in .

Moat van de prezedent, beroepsmusicus Guido Desimpelare, die tefrente arrangemente schreef veur Willem Vermandere en Wannes Van de Velde, die joare thupespeeldege mee den onovertroffen wijlen Dirk van Esbroek, componeerdege d’ originele achtergrondmuziek en zurgdege veur d’ opnoames van de twie begeleidende CD’s, in zijne GD studio in Kortrijk.
13en TEMBER 2014        -        JACQUES VANDERSICHEL

1 tember 2,50 €               nog 10 ex.                                             

vel van 10 zegels 25 €: Totaal uitverkocht!

Datum van uitgifte: 2 december 2014

10 vellen van 10 postzegels wierden aangemoakt deur MyStamp - BPost

Ontwerp Eddy Levis, foto Dodi / De Gentenaar

Curriculum

°Gent 7 april 1932, + 28 dec. 2012. Promoveerde a.d. Rijksnormaalschool te Gent als leraar Germaanse talen. Leraar Nederlands-Engels aan de Rijksmiddelbare School, den ‘école moyenne’ op de Bisdomkaai. Slaagde ondertussen in het examen journalist bij de BRT. Ging vanaf 1962 aan de slag als journalist bij de TV Nieuwsdienst van de BRT. Werkte 34 jaar op de nieuwsredactie. Zat daar in den beginne samen met 6 Gentenaars: Maurice Dieudonné, Maurice De Wilde, Lucien Boussé, Willy Carlier en Jan Bouwens. Jacques zei dikwijls: “Wij keunen hier een Gentsche redakse moake, we keunen op ons eige beginne!...”


Jacques specialiseerde zich hoofdzakelijk in verslaggeving over buitenlandse politiek en de Noord-Ierse situatie. Tegelijk werkte hij mee aan de opbouw van het Eurovisienet voor dagelijkse nieuwsuitwisseling, eerst tussen de Eurovisielanden, later wereldwijd. Tussen 1986 en 1993 was hij voorzitter van de Europese vergadering van TV-redacteurs. Van 1989 tot zijn pensionering, was Jacques directeur van de Wereldomroep, later beter bekend als Radio Vlaanderen Internationaal.


Daarnaast was hij ook aktief als culinair recensent voor verscheidene tijdschriften en dagbladen zoals ‘Avenue’, ‘Culinair’, Uit Magazine’, ‘Guide des Connaisseurs’ en ‘De Gentenaar’. Daarbij huldigde hij de stelregel -zoals het een journalist past- “Schrijf nooit over een maaltijd waarvoor je zelf de rekening niet hebt betaald."


Hij was een vaak en graag geziene gast bij veel Gentse verenigingen. Naast de verdediger van een perfect Algemeen Nederlands, praatte hij graag in informele situaties zonder schroom zijn sappig Gents dialect van ‘d’ Heuvolpuurte’. Daarvoor kreeg hij dan ook in 1995 een ‘Handsje’ van de Gentsche Sosseteit.


Als jeugdvriend van toneelmaker Romain Deconinck en de gezamenlijke liefde voor hun dialect, zorgde hij mee voor de creatie van het standbeeld van Romain Deconinck (door kunstenaar wijlen Etienne Hublau) op de trappen van de Minard. Voor de Gentse Hertaling van Reinoart de Vos las hij de twee CD’s in die bij het boek horen.


Met zij journalistieke deskundigheid, ondersteunde Jacques ook de werking van de regionale TV-zender AVS, als voorzitter van de Raad van Advies.


We kunnen hem typeren als een stijlvolle, wijze, lieve man met de nodige zelfrelativering en Gentse humor. Een grote meneer. Een groot Gentenaar. Hij werd 80 jaar.


Gent, de 09 december 2014

Eddy Levis, prezedent                               Strikt bepirkte oploage / nie in den hande

Te kuup in de shop van 't STA.M :

T-shirtses veur eu kientses en eu kleinkientses

g' inspireerd op 't wijste Gents woord van 2012:

'tsiepmuile!'In 't wit of in 't ruud, ge keun nog kieze...

Mîer of 100 Gentsche liedses, thupegeschart en uitgegeve deur Wim Claeys. Tiekenijngen en layout Nicolas Marchal, lexicon Eddy Levis. Liedses over 't leven, de liefde, Gent, geneugten en geleuter. D' êwste zijn mîer of 200 joar êwd, de jongste vesgeschreve. Verzoameld veur ulder, omdan ze zoen gezonge worde, want de Genteneers hên dikke chance mee uldere liederenschat!                                      

Te kuup in de regulieren boekhandel.

                             

Woarom eu elders loate kluute

oas't bij ons uuk kan?!

Frigopoëzieë, tuupegestoke deur Eddy Levis, prezedent v.d. Gentsche Sosseteit, i.s.m. 't STA.M.  Magnetiesche strookskes veur op eu ijskasse te plakke, veur maffe Gentsche zinnekes mee te moake... (Was te kuup in de museumshop)

Postkoarte:  Uitsproake Graucho Marx

ontwirp prezedent

2 €
G. Boerjan

14en tember - Walter De Buck


1 tember 3 €                     nog 10 ex.                                             

vel van 10 zegels 30 €: Totaal uitverkocht

Datum en ploatse van uitgifte: do. 10 december 2015 - I.C.C. Gent vanaf 19:00 uur

100 tembers of 10 vellen van 10 postzegels wierden aangemoakt deur 'MyStamp - BPost'

Ontwerp Eddy LevisCurriculum Walter De Buck


°Gent, 13 juli 1934 – Gent, 21 december 2014) was ne Vloamsche kunsteneere. Hij hield hem mee tefrente kunste bezig: tîekene, schildere, beeldhêwe, volksmuziek en tonîel. Hij blies mee zijn volksliedses (waarvan da 't Vliegerke zijn bekendste was), aan ‘t Sintsoacops, de Gentsche Fîeste nieuw leven in. Hij hoaldege liedjes van Karel Waeri uit de vergetelheid en schreef er uuk zelve.

De Buck was de zeune van kunstschilder Leonard De Buck, die aan ‘t academie lieroar tiekenkunst was. Aan die zelfste academie kwam Walter De Buck in 1954 mee gruutst onderscheidijnge uit. Hij debuteerdeg’ op de Wereldtentuunstellijnge van 1958 als beeldhêwer, en kreeg tefrente prijze voor zijn beeldhêwkunst. Da leverde hem o.a. een beurs op veur een studiereize van een joar noar India. Hij zoe nog tochten noar India en ‘t Nabije Uusten ondernemen, woardeure da zijn beeldende kunste, zijn muziek en zijn moatschappijvizie serieus wierden beïnvloed.

In 1962 stichtteg’ hij mee îenigte moate de vzw Trefpunt, een ontmoetingsploatse veur kunsteneers en een organizoase veur promose en verspreidijnge van de kunst. Die vzw es tegenwoordig organisator van de Gentsche Fîesten aan ‘t Sintsoacops. In 1968 wierden onder de socialistische minister van Justiese, Alfons Vranckx, in een tentuunstellijnge in Gent, 9 tîekenijngen van hem in beslag genomen weges onzedelijkheid; hij wierd er veure veruurdîeld.

In 1969 lag hij mee aan de nieuwe start van de Gentsche Fîeste, in ‘t begin rond Sintsoacops. Loater zoet da tot ‘t derde gruutste openluchtfestival van Europa uitgroeien. Hij leid hem were toe op ‘t zijnge. In 1984 trok hij hem terug uit vzw Trefpunt veur were wa mîer meer te keune beeldhêwen. De daaropvolgende periode wast hij actief in tefrente Gentsche beeldhêwprojecte, en werkteg’ hij regelmoatig veur de stad Gent. Hij ontwierp ‘t beeldeke dat joarlijks uitgereikt wordt bij de "Prijs voor de Democratie". In de zomer van 2014 wierd hij g’huldigd veur zijnen 80e verjoardag en opendeg’ hij nog de 45e uitgave van de Gentsche Fîeste.

Walter De Buck leed al sins 2013 aan de ziekte van Alzheimer, moar es op 80-joarige leeftijd aan de gevolgen van slokdoarmkanker overlede.

Gent, den 10en december 2015                                                       

Eddy Levis, prezedent                                                     


                        Strikt bepirkte oploage van 100 zegels / nie in den handel  


                                                                


15en TEMBER 2016        -        Jan Hoet

1 tember 3 €                     27  ex.                                             

vel van 10 zegels 30 €: 7 vellen

Datum van uitgifte: 15 december 2016

20 vellen van 10 postzegels worden aangemoakt deur MyStamp - BPost

Ontwerp Eddy Levis,


Jan Hoet


Jan (Maria Walter Michel) ridder Hoet (Leuven, 23 juni 1936Gent, 27 februari 2014) was een Belgisch curator die zich bezig hield met het bestuderen, begeleiden en beschermen van de hedendaagse beeldende kunst. In de Vlaamse media werd hij vaak kunstpaus genoemd.

 Jan Hoet was een van de zeven kinderen van de kunst verzamelende arts en psychiater Joseph Hoet en van Agnès Veys. Hij trouwde in 1962 met Liliane De Boever. Hij bezocht eerst de kunstacademie in Gent maar werd daar verwijderd omdat hij te weinig lessen bijwoonde. Daarna bezocht hij de rijksnormaalschool in Gent waar hij het regentaat (onderwijsbevoegdheid) in de plastische kunsten behaalde. In 1961 ging hij aan de slag als tekenleraar aan de rijksmiddelbare school van Oostakker en op 28-jarige leeftijd ging hij kunstgeschiedenis studeren aan de Universiteit van Gent. In 1969 richtte hij de Kunstacademie Westhoek op waar hij tot 1975 les bleef geven. In 1975 werd Hoet benoemd tot directeur van het Museum van Hedendaagse Kunst in Gent, toen gevestigd in enkele zalen van het Museum voor Schone Kunsten te Gent en de voorloper van het in 1999 opgerichte Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (S.M.A.K.). Toen Hoet eind 2003 als conservator van het SMAK gedwongen met pensioen ging, werd hij opgevolgd door de Amerikaan Peter Doroshenko, die deze functie één jaar vervulde.


In Vlaanderen en daarbuiten staat Hoet bekend om de gedrevenheid waarmee zijn visie op kunst onder de aandacht bracht. Deze gedrevenheid zorgde ervoor dat sommigen hem soms de Vlaamse kunstpaus noemden. Op zijn curriculum staan een aantal grote evenementen vermeld, waarmee hij de kunst naar het volk wilde brengen en omgekeerd.

Met het veelbesproken project Chambres d’Amis uit 1986 brak de kunst letterlijk uit het museum en werden tientallen kunstwerken door 50 internationaal vermaarde kunstenaars ontworpen en tentoongesteld in privéwoningen in Gent. In 2000 veroverde de kunst de binnenstad van Gent met Hoet's concept Over the Edges. Vooral de hamzuilen van Jan Fabre zorgden daarbij voor ophef.

In 2000 kreeg Jan hoet het 61e Handsje van de Gentsche Sosseteit!

Ook internationaal genoot hij bijzonder aanzien in het kunstmilieu. Als curator realiseerde hij tentoonstellingen in de hele wereld, van Montreal tot Lissabon en van Tokio tot Mexico Stad. Zo organiseerde hij de tentoonstellingen Documenta IX (1992) in Kassel, Ripple across the water (1995) in Tokyo en Sonsbeek 9 (2001) in Arnhem.

Van 2003 tot 2008 was Hoet artistiek leider van het door Frank Gehry ontworpen MARTa Herford museum ('M' staat voor meubel, 'ART' voor kunst en 'a' voor ambiance) in Duitsland. In het voorjaar 2008 organiseerde hij er een tentoonstelling getiteld Ad absurdum met sterke intuïtief bij elkaar gebrachte beelden.

Begin 2008 werd gemeld dat hij door de kunstverzamelaar Egidio Marzona zou zijn aangetrokken om zijn omvangrijke kunstverzameling van de tweede helft van de 20ste eeuw, de Sammlung Marzona, te archiveren.

Op 23 juni 2012 werd hij opgenomen in een ziekenhuis in Soltau in Nedersaksen met wat later bleek een zware virale longinfectie. Hij werd een week in een kunstmatige coma gehouden.[6] Hoet kwam vaker in het nieuws door zijn kwakkelende gezondheid.

Op 19 januari 2014, op weg naar de nierdialyse, werd Hoet getroffen door een hartaanval. Een snelle geneeskundige tussenkomst verhinderde een verslechtering van zijn toestand.[7] Op 9 februari werd hij echter opnieuw opgenomen, waarna hij op 27 februari overleed.[8] De kunstwereld spreekt na het overlijden van Jan Hoet van "Het einde van een tijdperk"[9] De begrafenis vindt plaats op 5 maart 2014 in de St.-Pauluskerk in Gent.

Vanaf 29 september 2014 heet het plein tussen het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst en het Museum voor Schone Kunsten in Gent, bij beslissing van de Gentse gemeenteraad, het 'Jan Hoetplein'. Het onderbord vermeld: ‘Stichter, conservator en bezieler van het SMAK’.


16en TEMBER 2017     -    G. Mahy - autoverzamelaar


Ter zijn GÎEN LOSSE TEMBERS te kuup                                                         

Luxevel van 10 zegels 30 €: ter zijn moar 25 vellekes.

Datum van uitgifte: 5 december 2017,

Ontwerp EddyLevisDe 25 luxevellen van 10 postzegels werden aangemoaktdeur MyStamp - BPost en zijn te kuup in 't I.C.C op de Handsjesuitreikijnge. 2 velle zijn veur de prezedent veur de correspondense van de Sosseteit.

De familie Mahy, gevestigd te Gent, was gespecialiseerd in het bouwen van stoomketels. Ghislain Mahy, geboren in 1907, toonde reeds zeer vroeg een uitzonderlijke aanleg voor mechanica. Hij bewees dit door op zeventienjarige leeftijd eigenhandig zijn eerste en enige auto in elkaar te knutselen met de motor van een Dixi en onderdelen uit de sloperij. Na de wagen zorgvuldig op punt te hebben gesteld, slaagde hij erin die te verkopen tegen de aardige som, destijds, van 6500 BF. Dit klein kapitaal lag aan de basis van zijn automobielhandel.


In 1932 vestigde hij zich als handelaar in tweedehands-wagens, en in 1938 opende hij als eerste in België een verhuurdienst voor auto’s zonder chauffeur. Hij werd vervolgens agent van verschillende grote automerken, Nash, Simca en Fiat.

In 1944 koopt Ghislain, tegelijk met een FN motorfiets (de oudste 4 cilinder ter wereld), een Ford T, voor de som van 150 BF. Dit model was een stuk jeugdherinnering want zijn vader had met een dergelijke auto gereden. De mechaniek was hem bekend, buiten de versnellingsbak, die hij uit elkaar haalde en opnieuw monteerde, teneinde de werking ervan te begrijpen.

Nadien volgden de aankopen elkaar op: een Benz Karpatensieger 1915, een  Fiat Limousine 1921, een Wanderer 1915, een prachtige Belgische Fondu 1906, een Rolls Royce 1920 (dewelke een garagehouder wilde verbouwen tot takelwagen),…


En de verzameling groeide. In oktober 1954, bij de opening van het oude circus, omgebouwd tot een garage, bezat hij reeds 35 oude wagens: een eerste stap in de richting van een volwaardige verzameling. Tijdens de oorlog van Korea waren de prijzen van de metalen vervijfvoudigd en woog er een ernstige dreiging op de wagens gezocht door de slopers. Ghislain Mahy slaagde erin zeer veel voertuigen te redden. Dit was niet altijd zonder ernstige financiële problemen want intussen was de notie verzamelvoertuig algemeen geworden, wat een onvermijdelijke prijsverhoging met zich meebracht. Gedurende vele jaren bleef Ghislain Mahy honderden voertuigen verzamelen (in totaal meer dan 950). Deze werden ondergebracht in het voormalig winter circus.


In 1993 kreeg Mahy een handsje van de Gentsche Sosseteit.


Meer over Mahy: http://www.mahymobiles.be/Mahymobiles/Mahy_Intro_NL.html

                            https://nl.wikipedia.org/wiki/Autoworld

                            http://www.paul-wouters.nl/mahy.htm

Gent es ne prachtstad. Uuk wij zijn doar ten volle van overtuigd. Thuupe mee Sanny Winters bracht Lannoo daarom nen boek uit over den Arteveldestad grafisch in beeld.

Op basis van 't alfabet ontleedt ze in honderd typografische prente d' essentie van de stad en heur inweuners.

Viertoalig Nederlands, Frans, Engels en Gents vaneige vertoald deur de prezedent).
Te kuup in de regulieren boekhandel en 't Designmuseum Gent aan
29,99 € (omat er gêin dertig zoe zijn...)

Maffe postkaarten

Postkoarte:  Leesplankske van mîester Levis - 2 €

Veur 3 € sture w' eu de postkoarte onder omslag op.

                            *********

Mee de Sosseteit geralateerde uitgoaven. Allîene te kuup in de regulieren boekhandel

(NIE bij ons dus)

Deur viese-prezedent Freek Neirynck. Mee de medewirkijnge van o.a. de Gentsche Sosseteit, de handsjes Frank Beke, Luk De Bruyker, Guido De Leeuw, Eddy Daese, Eddy Levis en Claude Marissael. Kaftontwerp huistekeneere Marcel Bonnaerens.

Te kuup in de regulieren boekhandel.

Boeken

CD's

                            Nieuwe pin van de Gentsche Sosseteit: 5

                               


Persmededîelijnge van 't STA.M

Tover al van 's ochtends een glimlach op het gezicht van je huisgenoten met deze nieuwe 'Gentsche frigopoëzie'. Te koop in de STAMshop voor 7,99 euro.
En bedankt Gentsche Sosseteit voor de hulp!       Uuk te kuup in ons wijnkolke.

TELLEN IN 'T GENTS - IEN TWIE DRAA


Uitgegeven in 2016 n.a.v. d' îeste Weke van 't Gents Dialect

Tekst Eddy Levis, illustraties Jan Van der Veken, 16 €

17en TEMBER 2018     -    em. prof. dr. Johan TaeldemanTer zijn GÎEN LOSSE TEMBERS te kuup                                                         

Luxevel van 10 zegels 30 €: ter zijn moar 10 vellekes.

Datum van uitgifte: 28 december 2018,

Ontwerp EddyLevis


De 10 luxevellen van 10 postzegels wierden aangemoakt deur MyStamp - BPost en zijn te kuup bij de prezedent. 2 velle zijn veur de prezedent veur de correspondense van de Sosseteit mee d' Handsjes.

em. prof. dr. Johan Taeldeman

Johan Taeldeman, Maldegem, 23 december 1943, Belgische taalkundige Publiceerde veel over de Nederlandse fonologie en de Vlaamse dialecten.

Taeldeman studeerde aan de UGent Germaanse filologie tot 1966. Werd In 1976 doctor in de letteren en de wijsbegeerte. Hij bleef lesgeven aan de UGent, waar hij Nederlandse taalkunde gaf. In  1955 werd hij lid van de Koninklijke Akademie voor Nederlandse Taal en Letterkunde (KANTL) in Gent. Van 1996 tot 1999 was hij voorzitter van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis. In 2001 werd hij doctor honoris causa aan de Université de Liège. Aan de UGent ging hij op 1 oktober 2004 met emeritaat. Als waardering voor zijn werk brachten tientallen bevriende taalkundigen het boek 'Schatbewaarder van de taal: Johan Taeldeman' uit. Hij was ondervoorzitter van de KANTL in 2006 en voorzitter in 2007. Naast talloze wetenschappelijk artikelen, schreef hij ook verschillende tijdschriftartikelen en boeken over fonologie en dialecten.

Taeldeman gaf ook meermaals kritiek op de achteruitgang van het taalgebruik op televisie in Vlaanderen. In 2007 verzette hij zich in een opiniestuk "Het Vlaamse taallandschap verschraalt" in De Standaard tegen de oprukkende tussentaal en pleitte hij voor een Vlaamse standaardtaal. In 2004 kreeg hij samen met actrice Luce Premer en gouverneur Herman Balthazar als 74e laureaat een ‘Handsje’ van de Gentsche Sosseteit.

Taeldeman overleed te Balegem (Oosterzele) op 31 oktober 2017 op 73-jarige leeftijd.

Verscheen in de Week van het Gents 2020.  Gentse vertaling van  Le Petit Prince van Antoine de Saint Exupéry, deur onze prezedent Eddy Levis.               16 €.

meer info op http://www.sosseteit.gent/De_Klaane_Prins.html

Prentenboek voor kinderen van 2 t.e.m. 7 jaar, door Ron Leunissen uit Nijmegen (NL.)

FRIGIPOËZIE n° 3 - magneetses veur op eu ijskasse

Frigopoëzieë, tuupegestoke deur Eddy Levis, prezedent v.d. Gentsche Sosseteit, i.s.m. 't STA.M.  Magnetiesche strookskes veur op eu ijskasse te plakke, veur een maffe lijste veur commisses mee te moake... (Uuk e kuup in de museumshop van 't STA.MEigen uitgoaven

BINNEKURT: de Gentsche vertoalijnge van

" The tale of Peter Rabbit" - door Beatrix Potter" (1866-1943)

"De geschiedenisse van Piet Konijn" - deur Eddy Levis